Clienten
Ons aanbod
 

Training en therapie

Training en therapie

Roads biedt veel verschillende mogelijkheden om uw vaardigheden te vergroten. Het aanbod van Roads is speciaal gericht op mensen met psychische belemmeringen. Er is extra aandacht voor het hervinden van rust, stresshantering en het omgaan met psychische klachten. Uw persoonlijke situatie en uw functioneren thuis en op het werk vormen hierbij altijd het uitgangspunt.

Wilt u meer informatie over training en therapie bij Roads? Neem dan contact op met het secretariaat via 020 590 8620 of info@roads.nl.

Training en therapie

Assertiviteitstraining

Opkomen voor uzelf, nee zeggen en weerbaar worden in lastige situaties.

Bij de Assertiviteitstraining van Roads leert u op een goede manier voor uzelf op te komen. Assertiviteit stelt u in staat om duidelijk te communiceren waardoor uw zelfredzaamheid bevordert wordt. 

Lees meer >
Assertiviteitstraining

Creatieve Therapie

Creatieve therapie zet creativiteit in als middel om een verandering, ontwikkeling en/of acceptatie op gang te brengen.

Ook wordt creatieve therapie gebruikt als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose.

Lees meer >
Creatieve Therapie

Ergotherapie

Ergotherapie is een herstelgerichte therapie die belemmeringen oplost op het gebied van dagelijkse handelingen, thuis of op het werk.

De focus ligt op het (her)winnen van veerkracht, gezondheid en welzijn van u in uw eigen omgeving. De ergotherapeut kijkt naar alle facetten van uw functioneren en werkt vaak samen met uw arts, fysiotherapeut of andere betrokkenen die voor u belangrijk zijn. Uw persoonlijke wensen tot verbetering zijn uitgangspunt om optimaal functioneren te bereiken.

Lees meer >
Ergotherapie

Leefstijltraining: Leefstijl in Beeld

Leefstijl in Beeld is een programma waarmee u gezond en ongezond leefstijlgedrag in kaart kunt brengen.

Leefstijl in Beeld maakt veranderen leuk en haalbaar! Leefstijl in beeld is geschikt voor mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen. Het programma creëert inzicht in (on)gezondheid en daagt uit om jezelf te veranderen.

Lees meer >
Leefstijltraining: Leefstijl in Beeld

Liberman Training: Omgaan met verslaving

Rechtsomkeert: dat is het belangrijkste begrip uit de Libermanmodule Omgaan met verslaving.

Een verslaving is een aangeleerde gewoonte die bestaat uit een reeks stappen die tot gebruik leiden. In deze cursus leert u begrippen uit de terugvalpreventie en hoe u ‘rechtsomkeert’ kunt maken.

Lees meer >
Liberman Training:  Omgaan met verslaving

Liberman Training: Omgaan met Sociale Relaties

De Liberman Training Omgaan met Sociale Relaties leert u vaardigheden die nodig zijn voor het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Of het nou om een vriendschap of liefdesrelatie gaat.

De training geeft u handvatten om relaties op een prettige manier aan te gaan en te onderhouden.

Lees meer >
Liberman Training: Omgaan met Sociale Relaties

Liberman Training: Omgaan met Vrije Tijd

De Liberman Training Omgaan met Vrije Tijd laat u kennismaken met de mogelijkheden van vrije tijdsbesteding.

Het deelnemen aan recreatieve activiteiten bevordert gezondheid en welzijn en helpt bij het ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden.

Lees meer >
Liberman Training: Omgaan met Vrije Tijd

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandeling die uit gaat van de verbinding tussen uw lichaam, emoties en cognitie. Het is een lichaamsgerichte therapie.

Een psychomotore therapeut behandelt psychosomatische en psychische klachten. De therapie is een veilige plek om te experimenteren met andere vaardigheden en gedrag in uw voelen en denken. 

Lees meer >
Psychomotorische Therapie (PMT)

Running therapie

Een gezond lichaam draagt bij aan een gezonde geest. Het is wetenschappelijk bewezen dat lichamelijke activiteit uw stemming kan verbeteren. Dit is makkelijker op te starten met andere mensen samen dan alleen. Roads biedt running therapie: leer hoe u op een rustige manier een hardloopschema kunt opbouwen.

Lees meer >
Running therapie

Training: Begeleiden van Groepen

De training ‘Begeleiden van Groepen’ krijgt u tips hoe u kunt omgaan met verschillend gedrag in een groep.

U krijgt tips hoe u iemand kunt aanspreken die de sfeer negatief beïnvloedt, of hoe u kunt omgaan met iemand die in zijn schulp kruipt.

Speciaal ontwikkelt voor cliëntgerund werken.

Lees meer >
Training: Begeleiden van Groepen

Training: Faalangst

Bij faalangst heeft u niet veel vertrouwen in uzelf en bent u bang om fouten maken.

U kunt last hebben van wanhopige gevoelens, piekeren en concentratiemogelijkheden.

De faalangsttraining van Roads geeft inzichten en handvatten om met uw faalangst om te gaan.

Lees meer >
Training: Faalangst

Training: Foto in Beeld

Fotografie als instrument voor empowerment!

Bij de training: Foto in beeld gaat iedereen met een geleende digitale camera en een persoonlijke opdracht aan het werk.

In vier maanden tijd maakt u een zelfgemaakt fotoboek met persoonlijke foto’s die ieder een eigen verhaal vertellen.

Lees meer >
Training: Foto in Beeld

Training: Geven van Feedback

Een belangrijk onderdeel van goede samenwerking is het kunnen geven en ontvangen van feedback. Ontwikkel u feedbackvaardigheden met de training Geven van Feedback.

Lees meer >
Training: Geven van Feedback

Training: Ik Werk Ook

De training Ik Werk Ook hoort bij Werkend Herstellen van Roads.

Bij Werkend Herstellen ontwikkelt uw vaardigheden ter voorbereiding op werk. De training is ook bedoeld voor mensen die nog niet werkzaam zijn bij een werkervaringsplaats maar hier al wel over nadenken.

Lees meer >
Training: Ik Werk Ook

Training: Mindfulness

Mindfulness brengt rust in het hoofd en in het lichaam.

De training leert u op een gezonde en leerzame manier leert omgaan met stress in de brede zin van het woord. Mindfulness gaat terug naar de bron: de oorsprong van de klacht. Mindfulness kan een belangrijke bijdrage leveren aan klachtvermindering. Het is onder andere bewezen effectief bij depressie, angst, verslaving, persoonlijkheidsproblemen, eetstoornissen en slaapproblemen.

Lees meer >
Training: Mindfulness

Training: Stoppen met Roken

De groepstraining ‘Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining’ is een kortdurend, maar intensief traject dat bestaat uit gedragsmatige ondersteuning in combinatie met een farmacologisch hulpmiddel.

Lees meer >
Training: Stoppen met Roken

Training: Veilig Werken

Wilt u communicatieve vaardigheden opdoen die noodzakelijk zijn als er over uw grenzen wordt gegaan of bij het de-escaleren van situaties waarin agressie een rol speelt?

De training Veilig Werken bij Roads, geeft deelnemers/cliënten handvatten om hiermee om te gaan.

Lees meer >
Training: Veilig Werken
TOP