Is Re-integratie tweede spoor niet langer verplicht?

Na een jaar arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht om het re-integratietraject 2e spoor op te starten. Als werknemer ben je verplicht om aan het re-integratietraject tweede spoor mee te werken. Wanneer de werknemer weigert om mee te werken aan re-integratie tweede spoor, kan dat zelfs reden zijn voor het verlenen van ontslag.