Re-integratie eerste spoor

Re-integratie eerste spoor is de eerste stap in het re-integratietraject. Het heeft als doel om de werknemer zo snel mogelijk weer gezond en duurzaam aan het werk te krijgen. Re-integratie eerste spoor start op het moment wanneer de werknemer zich ziekmeldt. De werkgever moet de melding doorgeven aan de bedrijfsarts of arbodienst. De focus van re-integratie eerste spoor ligt op het terugkeren in het werk waar de werknemer is uitgevallen. Volgens de Wet verbetering Poortwachter moet er tijdens het re-integratietraject eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever in de eigen functie of een andere functie kan re-integreren. Is terugkeer in eigen werk niet mogelijk? Dan moet er worden gezocht naar een functie binnen een andere organisatie, oftewel re-integratie tweede spoor.

Bij eerste spoor re-integratie wordt er gekeken naar:
– Het aanpassen van de werkplek
– Andere functiemogelijkheden voor de werknemer
– Gedeeltelijk het werk weer oppakken binnen het bedrijf
– Andere werktijden
– Inzicht krijgen in eigen valkuilen en hiermee leren omgaan
– Leren omgaan met stressoren
– Vaardigheden aanleren om het werk anders te organiseren
– Omgang met collega’s
– Grenzen leren herkennen en aangeven
– Balans draagkracht – draaglast
– Problemen oplossen in andere levensgebieden om zo goed mogelijk te kunnen werken

De wettelijke regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden. De bevlogen en kundige coaches van re-integratiebureau Roads helpen u graag verder om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen achter staat. Bent u benieuwd wat Roads voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over re-integratie.