Re-integratie langdurig ziek

Meer informatie nodig over re-integratie langdurig zieke werknemers? Wij helpen u graag op weg. Bij de re-integratie langdurig zieke werknemers heeft u als werkgever een aantal re-integratieverplichtingen. Samen met de werknemer gaat u het re-integratietraject in. Wij kunnen u én de werknemer helpen bij het beperken van de verzuimduur en het oppakken van de werkzaamheden.

Gespecialiseerde re-integratiecoaches langdurig zieke werknemers

Onze gespecialiseerde re-integratiecoaches begeleiden het gehele herstelproces van uw medewerkers en kunnen vaak gemakkelijk schakelen in het traject. Zij zijn veelal (para-)medisch opgeleid en ontwikkelen zich via individuele opleidingsprogramma’s op onder andere het gebied van de psychopathologie. Daarnaast zijn ze geschoold en ervaren op het gebied van re-integratie. Door deze combinatie zijn de coaches in staat moeizame trajecten weer in beweging te krijgen.

Sterk in het vinden van werk

Roads heeft een breek en uniek aanbod aan trainingen en werkervaringsplaatsen gericht op duurzaam herstel. Roads is in de afgelopen jaren verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan met werknemers die openstaan voor het in dienst nemen van psychisch kwetsbare medewerkers. Wij ontwikkelen en sluiten aan bij de nieuwe initiatieven op dit gebied en breiden zo ons netwerk verder uit. Onze re-integratiecoaches benaderen de werkgevers actief in het re-integratietraject.

Groot netwerk van zorgprofessionals

Uniek is dat wij als onderdeel van Arkin kunnen beschikken over een netwerk van meer dan 3.500 zorgprofessionals op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Roads werkt samen met alle ggz-specialisten in de regio. Vooral bij psychische problematiek is goede afstemming of samenwerking met de behandelaar(s) en de bedrijfsarts vaak essentieel om vooruitgang te blijven boeken.

Breed instrumentarium

Onze coaches kunnen een breed scala aan methoden en technieken inzetten die gericht zijn op mentaal herstel en opbouw van de fysieke conditie. Deze zijn specifiek ontwikkeld ten behoeve van het bespoedigen van het herstel na uitval als gevolg van psychische problematiek.