Over Roads

Roads is zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer. Roads begeleidt mensen met complexe psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk. Arbeid is ons middel én doel. Door maatschappelijk ondernemen creëert Roads werkplekken die er toe doen. Roads is HKZ en Blik op Werk-gecertificeerd  en een erkende jobcoach voor het UWV. Roads is actief in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem en Haarlemmermeer. Bij Roads werken circa 200 medewerkers.

Over Roads

Roads werkt!

Roads biedt cliënten intensieve begeleiding, waarbij arbeid een integraal onderdeel vormt van het herstelprogramma. Onze doelgroep heeft vaak een lange afstand tot de arbeidsmarkt en ervaart belemmeringen in het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Werken is direct meedoen. Vanuit specifieke kwaliteiten ervaart iemand weer wat hij kan. Welkom zijn, verwacht worden en bijdragen spelen hierin een centrale rol.

Perspectief op de toekomst

Door cliënten een maatschappelijke rol te geven, leggen wij de basis voor participatie en bieden we cliënten een concreet perspectief op de toekomst. Vanaf het moment van binnenkomst wordt de cliënt gezien en benaderd als deelnemer. Onze arbeid en arbeidsmatige dagbesteding zijn herstelgericht en sluiten aan op de in- en uitstroomniveaus van de landelijk gehanteerde participatieladder.

Uitgebreide mogelijkheden

Roads is onderscheidend door haar rijke aanbod aan werkplekken. Naast diverse mogelijkheden voor inloop en (arbeidsmatige) dagbesteding, beheren we werklocaties waar mensen vakgericht leren en werken. Deze sociale firma’s van Roads sluiten aan bij diverse opleidingsrichtingen. Bij Roads kunt u een samengesteld programma volgen van behandeling, therapie, training en arbeid. We bieden diverse vormen van begeleiding en beschikken over een breed aanbod aan therapie waaronder ergotherapie, PMT en Liberman. Tenslotte organiseert Roads diverse activiteiten en trainingen in de wijk ten behoeve van welzijn, sociale participatie en re-integratie.

Over Roads

Verbondenheid met de specialistische psychiatrie

Roads is onderdeel van Arkin, een van de grootste GGZ-aanbieders in Amsterdam. Dit zorgt voor een directe verbondenheid met en toegang tot specialistische psychiatrische behandeling op de volgende gebieden: verslaving (Jellinek), langdurige zorg (Mentrum), persoonlijkheidsproblematiek (NPI), meervoudige complexe problematiek (PuntP), forensische zorg (Inforsa), psychotrauma (Sinai Centrum), eetstoornissen (Novarum) en spoedeisende psychiatrie (SPA). Buiten Amsterdam werken we hiervoor samen met gespecialiseerde zorgpartners, waaronder GGZ In Geest en RIBW/KAM.

Mix van behandeling, training, therapie, activiteiten en arbeid

Roads gelooft in gecombineerde programma’s waarin behandeling, therapie, training en arbeid elkaar ondersteunen. Roads werkt hiervoor actief samen met collega- zorgaanbieders en beschikt over een breed eigen aanbod van arbeidsgerelateerde therapie, training en activiteiten. Zo zijn we in staat een persoonlijk en uniek programma samen te stellen dat cliënten écht verder helpt. Ga direct naar:

Maatschappelijk Ondernemerschap

Door maatschappelijk ondernemen, scheppen we actief nieuwe werkplekken. We organiseren zelf kansen en participeren in de lokale economie. Deze commerciële ondernemingen van Roads opereren onder een eigen merknaam en met een eigen identiteit. Deelnemers werken vakgericht met de mogelijkheid tot een (vervolg-) opleiding of doorstroom naar betaald werk. Naast eigen werklocaties heeft Roads overeenkomsten met werkgevers waar deelnemers onder begeleiding, individueel of in groepsverband aan de slag zijn. Ga direct naar:

TOP