Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Wanneer u iets ergens een dienst afneemt, gelden er ‘algemene leveringsvoorwaarden’.Daarin staat vermeld waar beide partijen, de dienstverlener en u, zich aan moeten houden. Voor de geestelijke gezondheidszorg zijn ook zulke voorwaarden opgesteld: de ‘Algemene leveringsvoorwaarden ggz’. Daarin staat beschreven waar Roads zich ten opzichte van u aan moet houden (rechten), en waar u zich als cliënt van Roads aan moet houden (plichten) bij uw begeleiding/behandeling.

Algemene leveringsvoorwaarden

Voorbeelden rechten en plichten

  • Een voorbeeld van een recht is dat u recht heeft op alle informatie die nodig is om te kunnen besluiten wat voor zorg/begeleiding u nodig heeft.
  • Een voorbeeld van een plicht is dat u het van te voren moet aangeven als een afspraak met Roads niet door kan gaan.

De leveringsvoorwaarden gaan niet over welke behandeling of begeleiding u krijgt; dat staat in uw trajectplan.

Verschillende versies algemene leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door verschillende partijen: de Consumentenbond, NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en GGZ Nederland. Er bestaan twee versies van de leveringsvoorwaarden: een voor als u gebruikmaakt van ambulante zorg of kortdurend verblijf. En een voor als u gebruikmaakt van langdurige zorg en verblijf. Er is ook een publieksversie van deze documenten. Deze is korter en prettiger leesbaar.

Downloads (PDF)

Algemene leveringsvoorwaarden
TOP