Aan de slag bij Roads?

Aanmelden

Advies, meteen aan de slag of een luisterend oor van een lotgenoot?

Vrijblijvend adviesWil je een luisterend oor?

Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ – voor cliënten

Cliënten van zorginstellingen hebben graag inzicht in wat hun rechten en plichten zijn en wat ze precies van hun zorginstelling kunnen verwachten. Andersom wil de zorginstelling ook graag helder hebben wat zij van haar cliënten mag verwachten.

De zogeheten ‘Algemene leveringsvoorwaarden GGZ’ bieden dat inzicht. Deze voorwaarden zijn ontwikkeld door verschillende organisaties:

  • GGZ Nederland
  • het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg
  • de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
  • de Consumentenbond.

Alle organisaties die lid zijn van GGZ Nederland hebben zich aan deze voorwaarden verbonden. Roads dus ook. In de Algemene leveringsvoorwaarden GGZ’ staat beschreven waar Roads zich ten opzichte van u aan moet houden (rechten), en waar u zich als cliënt van Roads aan moet houden (plichten) bij uw begeleiding/behandeling.

Voorbeelden rechten en plichten

  • Een voorbeeld van een recht is dat je recht hebt op alle informatie die nodig is om te kunnen besluiten wat voor zorg/begeleiding je nodig hebt.
  • Een voorbeeld van een plicht is dat je het van te voren moet aangeven als een afspraak met Roads niet door kan gaan.

De leveringsvoorwaarden gaan niet over welke behandeling of begeleiding die je krijgt; dat staat in je trajectplan.

Verschillende versies algemene leveringsvoorwaarden

Er bestaan twee versies van de leveringsvoorwaarden: een voor als je gebruikmaakt van ambulante zorg of kortdurend verblijf. En een voor als je gebruikmaakt van langdurige zorg en verblijf. Er is ook een publieksversie van deze documenten. Deze is korter en prettiger leesbaar.

Downloads (PDF) 

"Roads werkt!"
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin