Klachten en suggesties

Als Roads willen we dat cliënten/deelnemers werken in een prettige werkomgeving. Daarin behoren collegialiteit, onderling vertrouwen, openheid, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsnormen.

Klachten en suggesties

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u ontevreden bent, vertel dit dan aan uw begeleider. Hij of zij zal met u in gesprek gaan en samen met u een oplossing proberen te vinden voor uw onvrede.

Als een gesprek met uw begeleider niet voldoende heeft geholpen dan kunt u, als deelnemer van Roads, steun en hulp vragen bij de klachtenfunctionaris van Arkin. De klachtenfunctionaris zal u helpen met advies en eventueel met het indienen van een klacht. U kunt aan uw begeleider naar de klachtenbrochure vragen.

Als u vanuit de WMO bij Roads terecht bent gekomen en u heeft een klacht over uw WMO-voorziening, dan kunt u daarover uw klacht indienen bij het WMO loket van de gemeente. Hoe u dat kunt doen, verschilt per gemeente. Meer informatie hierover kunt u binnen Roads vragen aan de kwaliteitsfunctionaris, tel. 020-5908680.

U kunt uw klacht ook mailen naar klacht@roads.nl

Klachten en suggesties
TOP