Kwaliteit van onze diensten

Roads is HKZ gecertificeerd. Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt, betrouwbare resultaten kan presenteren, voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Kwaliteit van onze diensten

Kwaliteit met Blik op Werk keurmerk

Daarnaast heeft Roads het Blik op Werk keurmerk, een garantie voor de basiskwaliteit en betrouwbaarheid van dienstverleners die zich inspannen bij het vinden en behouden van (gezond) werk. Certificerende instellingen toetsen de werkwijzen, afspraken en resultaten van Roads. Daarnaast onderzoeken zij voortdurend de tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers. Zo borgen we de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening.

Kwaliteit van onze diensten
TOP