Privacy

Roads heeft een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers. De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden.

Privacy

Uw privacy

Roads draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen (in afgesloten dossierkasten en in een beveiligde digitale omgeving), dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. We wisselen geen gegevens uit zonder toestemming.

Privacy
TOP