Outplacement

Wat is outplacement?

Een outplacement komt neer op een nieuwe functie in een ander bedrijf. Hiervoor kan worden gekozen als iemand na een ziekmelding – bijvoorbeeld door een psychische kwetsbaarheid – zijn of haar eigen taak niet meer kan uitvoeren.

In zo’n geval zoeken we een nieuwe werkplek in een ander bedrijf. Ook het opstarten van een eigen bedrijf behoort tot de mogelijkheden.

Tijdens het outplacementtraject begeleiden we de werknemer (voor wie ontslag dreigt) met advies en begeleiding. Het uiteindelijke doel is het samen vinden van een nieuwe betrekking.

Als je nog een baan hebt maar er dreigt ontslag, dan kan outplacement een goede manier zijn om sneller een nieuwe baan te vinden.

Contact