Re-integratie eerste spoor

Re-integratie eerste spoor

Re-integratie eerste spoor is de eerste stap in het re-integratietraject. Deze stap heeft als doel de werknemer zo snel mogelijk weer gezond én duurzaam aan het werk te krijgen.

Direct na de ziekmelding

Re-integratie eerste spoor start zodra duidelijk wordt dat een ziekmelding van duurzame aard is. De werkgever moet de melding doorgeven aan de bedrijfsarts of arbodienst.

Na zes weken moet de zieke werknemer voor een probleemanalyse naar de bedrijfsarts. Aan de hand van de inschatting van de bedrijfsarts stellen de werkgever en de werknemer een plan van aanpak op. Hierin wordt de problee analyse van de bedrijfsarts in mee genomen.

De focus van re-integratie eerste spoor ligt op de terugkeer in de eigen functie, dus in het werk waar de werknemer is uitgevallen. Hierin begeleiden wij de werknemer.

Blijkt dit doel niet haalbaar? Dan bekijken we of de werknemer kan re-integreren in een andere functie.

Is terugkeer in eigen werk helemaal niet mogelijk? Dan verkennen we de mogelijkheden voor een functie binnen een andere organisatie, ook wel bekend als re-integratie tweede spoor.

 

 

Deze instrumenten zetten we in tijdens re-integratie via het eerste spoor

Bij re-integratie in het eerste spoor kijken we naar:

  • Het aanpassen van de werkplek
  • Andere functiemogelijkheden voor de werknemer
  • Gedeeltelijk het werk weer oppakken binnen hetzelfde bedrijf

 

Een nieuwe balans tussen draaglast en draagkracht

De re-integratie valt en staat met het vinden van een nieuwe balans, een balans tussen de draagkracht en draaglast. Onze re-integratiecoaches zijn paramedisch en psychopathologisch getraind en werken met werkgever en werknemer aan:

  • Inzicht krijgen in eigen valkuilen en hiermee leren omgaan
  • Leren omgaan met stressfactoren
  • Vaardigheden aanleren om het werk anders te organiseren
  • Omgang met collega’s
  • Grenzen leren herkennen en aangeven

 

 

Ook privéproblemen worden besproken

Onze aanpak is mensgericht en gaat verder dan alleen de werkvloer. Wie privéproblemen ervaart, merkt dat immers ook op het werk.

Daarom hebben onze re-integratiecoaches aandacht voor problemen op alle levensgebieden, waaronder thuis. Door ook de privésituatie te bespreken (waar nodig), helpen we uitgevallen medewerkers om de juiste voorwaarden te creëren voor de re-integratie.

 

Oplossingen conform Wet Verbetering Poortwachter

De wettelijke regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden. De coaches van Roads helpen u graag verder om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen achter staat.

Bent u benieuwd wat Roads voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over re-integratie.

Contact