Verwijzers
 

Ervaringsdeskundigheid en voorlichting

Ervaringsdeskundigheid

Roads gelooft in de kracht van ervaringsdeskundigheid. Ons Expertisepunt Ervaringsdeskundigheid ondersteunt (oud-)deelnemers bij het vinden van manieren om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten.

Zelf heeft Roads op diverse plekken in de organisatie oud-deelnemers in dienst. Ervaringsdeskundigheid zetten wij in als bron van kennis om deelnemers beter te bedienen.

 

Ervaringsdeskundigheid en voorlichting

Voorlichting

Ten gunste van een betere participatie in de wijk, organiseert Roads GGZ filmavonden. Wij tonen films die een positievere beeldvorming van mensen met een psychiatrische beperking of (verslavings-) achtergrond stimuleren.

Roads geeft ook workshops aan werkgevers in het bedrijfsleven. De workshops gaan in op het herkennen van psychische klachten bij medewerkers, het bespreekbaar maken van werkdruk en omgaan met stress.

Ervaringsdeskundigheid en voorlichting
TOP