Verwijzers
 

Onze opdrachtgevers

Samenwerken aan zorg

Roads zet in op intensieve samenwerking met (zorg)partners en bedrijfsleven. Door middel van samenwerking kunnen we de kwaliteit van zorg waarborgen en maximale kansen creëren voor de cliënt. Door de mogelijkheden van cliënten te vergroten, kunnen we het beroep op de zorg verkleinen. En met het juiste netwerk aan partners rond de cliënt, kunnen we de kans op terugval minimaliseren. Roads maakt verbinding met het bedrijfsleven door samenwerkingsafspraken met diverse werkgevers, waar cliënten onder begeleiding, individueel of in groepsverband, aan het werk zijn.

Onze opdrachtgevers

Partners

  • Zorginstellingen Arkin, HVO Querido, Cordaan, Heliomare, GGZ In Geest, RIBW, Ons Tweede Thuis en Spirit
  • Welzijnsorganisaties Combiwel, Vrijwilligerscentrale, Dock, Haarlem Effect en Vita Welzijn en advies
  • SW bedrijven Pantar, Werkdag (Paswerk), AM Groep en vele partners in dagbesteding, waaronder De Prael, Regenboog Groep, Waterheuvel, Landzijde en Street Corner Work
  • Gemeenten en stadsdeelbesturen in de regio’s Amsterdam, Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid – Kennemerland (Wmo en participatiewet)
  • De landelijk opererende zorgverzekeraars onder Achmea, Menzis, CZ en Uvit (Curatieve GGZ)
  • UWV-kantoren in de regio’s Groot Amsterdam en Noord Holland Noord  (WGA, ZW, WAO, Wajong)
  • En diverse andere partners, waaronder reclassering, Dienst Werk en Inkomen (DWI), UWV enz.

Wilt u ideeën voor samenwerking bespreken?
Neem dan contact met ons op via: 020 – 590 86 20.

Onze opdrachtgevers
TOP