Verwijzers
 

Re-integratie & coaching – verwijzers

Coaching bij Roads richt zich op maximale participatie en re-integratie. Het uitgangspunt hiervoor is een ontwikkelplan, dat wordt gemaakt door de regiehouder en cliënt tezamen. Wensen, talenten en mogelijkheden van de cliënt worden vertaald naar een werkplekkeuze, afspraken over de werkzaamheden, het ontwikkeltempo en verwachte resultaten.

Re-integratie & coaching – verwijzers

Begeleiding op werklocaties binnen Roads

Iedere cliënt krijgt bij Roads een regiehouder toegewezen. De regiehouder maakt met de cliënt een ontwikkelplan met afspraken over de werkzaamheden of activiteiten. Verder is de volgende coaching mogelijk:

  • Vakbegeleiding

Beroepsgerichte scholing op de werklocaties van Roads met focus op de ontwikkeling van de cliënt in het desbetreffende vakgebied.

  • Trajectcoaching

Intensieve begeleiding bij een gecombineerd traject van dagbesteding of arbeid en/of (dag)behandeling, training, therapie, scholing of activiteiten. Hier moet een aparte financiering voor worden aangevraagd.

 

Re-integratie & coaching – verwijzers

Begeleiding en plaatsing naar regulier werk

Op weg naar duurzaam werk! Roads is gespecialiseerd in coaching en re-integratie van mensen met psychische problematiek. Roads richt zich op begeleiding en plaatsing binnen en naar regulier werk.  Roads heeft het Blik op Werk keurmerk, een garantie voor de basiskwaliteit en betrouwbaarheid van dienstverleners die zich inspannen bij het vinden en behouden van (gezond) werk.

  • Jobcoaching

Coaching op het werk, ter behoud van werk, voorkoming van uitval of vermindering van ziekteverzuim;

  • IPS (Individuele Plaatsing en Steun)

Individuele begeleiding en snelle plaatsing in betaald werk voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Voor meer informatie, zie ook: www.werkenmetips.nl.

Bekijk ook hier een aantal voorbeelden van succesvolle plaatsingen.

  • Re-integratie 1e en 2e spoor

Individuele begeleiding bij het re-integreren van werknemers binnen het huidige bedrijf of elders (volgens de Wet Poortwachter). Roads is een ervaren re-integratiepartner en een specialist in de uitvoering van 1e en 2e spoor re-integratie trajecten. Roads kent een persoonlijke en individuele aanpak. Wij bieden tevens verzuimpreventie en begeleiding, waarmee we uitval voorkomen door individuele coaching. Doel is om belemmerende factoren op te sporen die een goed functioneren in de weg staan.

  • Outplacement

Begeleiding bij het vinden van een functie bij een andere werkgever. Wij hebben ervaring met begeleiding, bemiddeling en plaatsing van werknemers bij een nieuwe werkgever en kennen de arbeidsmarkt. Herplaatsen is maatwerk en wij doen dit met grote zorgvuldigheid.

  • UWV Trajecten (‘Werkfit’ en ‘Naar werk’)

Bij het traject ‘Werkfit’ wordt de cliënt begeleid om te kunnen starten met een ‘Naar werk’ traject.

Bij het traject ‘Naar werk’ wordt de cliënt begeleid naar betaald werk of een eigen bedrijf.

 

 

TOP