Werkgevers
 

Maatschappelijk ondernemen

Werkgevers zijn onmisbaar voor het slagen van participatie en re-integratie van onze doelgroep. Wij hebben een continue vraag naar werkplekken.

Hiervoor werken we samen met diverse werkgevers. Van grote organisaties in het bedrijfsleven tot familiebedrijven en eenmanszaken in het MKB.

Wij willen graag met u bespreken welke mogelijkheden er zijn binnen uw bedrijf voor participatie- en re-integratie werkplekken. Maatschappelijk ondernemen met Roads!

Maatschappelijk ondernemen

Grote maatschappelijke waarde

De maatschappelijke waarde van uw medewerking is groot. Zoals voor iedereen geldt, is het hebben van werk van onschatbare waarde.

Het zorgt voor een gezond dagritme, gevoel van eigenwaarde, sociale contacten en perspectief op de toekomst. U geeft invulling aan Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen en werkt mee aan de landelijke inzet voor ‘social return’, de uitstroom naar werk voor mensen die zonder re-integratie-ondersteuning niet aan het werk komen.
Deze inzet heeft bovendien vaak een gunstige uitwerking op de werksfeer en sociale mentaliteit in uw bedrijf.

Het rendement 

  • Werknemers die extra gemotiveerd zijn om van de baan een succes te maken
  • U helpt iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan een volwaardige baan en geeft daarmee invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  • Mogelijkheid tot een (onbetaalde) proefplaatsing
  • Meestal werknemers zonder financiële risico’s bij verzuim of uitval (No-Risk)
  • Kosteloos specialistisch advies over regelingen voor het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking

Uw rol als werkgever

In de samenwerking met Roads, is uw rol geen andere dan die van werkgever. De trajectcoach draagt verantwoordelijkheid voor de ondersteuning.

De werknemer wordt zo nodig begeleid bij zijn functioneren. Deze begeleiding is kosteloos en afgestemd op wat de werknemer en u als werkgever nodig achten en gezamenlijk bepaald.

Maatschappelijk ondernemen

Een werkplek creëren

U hoeft geen concrete, passende vacature voor handen te hebben om een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
Het is mogelijk om een werkplek te creëren of een bestaande functie passend te maken voor een cliënt. Wij kunnen u daarin adviseren. Samen met u wordt dan een functieprofiel gemaakt, waarin we de details van het werk, functie-eisen en overige wensen vastleggen.

Hiernaast geven we u inzicht in het arbeidsprofiel van de potentiële medewerker(s), waarin kwaliteiten, beperkingen en aandachtspunten beschreven staan. Zo waarborgen we dat het werk u maximale resultaten oplevert én voldoende is afgestemd op de vaardigheden, kennis en belastbaarheid van de werknemer.

Financiële regelingen en No-Riskpolis

Er bestaan financiële tegemoetkomingen voor het aannemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De trajectcoach van Roads adviseert en ondersteunt bij de aanvraag van deze regelingen. Indien u er niet zeker van bent dat de werknemer geschikt is voor de functie, bestaat in veel gevallen de mogelijkheid tot proefplaatsing.

Hiernaast biedt de Participatiewet financiële tegemoetkomingen bij verzuim onder andere door middel van een No-Risk Polis. Bij ziekte van de werknemer worden de loonkosten dan grotendeels vergoed.

Tevreden werkgevers

Werkgevers die werkplekken creëren voor onze cliënten zijn hier over het geheel genomen erg tevreden over. Soms is het even wennen.

Als medewerkers eenmaal hun draai hebben gevonden, zijn het vaak de meest gemotiveerde werknemers die volledige inzet tonen. Zij zijn daarmee een voorbeeld voor hun collega’s en leveren hierdoor een bijdrage aan een positieve mentaliteit en cultuurverandering binnen het bedrijf.

Een win-win situatie dus, ook voor u als werkgever. 

Contact en informatie

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Roads: 020 – 590 86 20. Roads is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@roads.nl.

TOP