Werkgevers
 

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving rondom werknemers verandert voortdurend. Onze trajectcoaches kunnen u adviseren over de wet- en regelgeving rondom re-integratie en het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij begeleiden werknemers en zorgen dat werkgevers voldoen aan wettelijke kaders.

Wet- en regelgeving

Heeft u advies nodig over de Participatiewet?

Roads heeft kan u onder meer adviseren op de volgende gebieden:

  • Participatiewet

De Participatiewet geldt sinds 1 januari 2015. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

De wet geldt voor iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Roads kan u adviseren hoe u als werkgever voldoet aan de Participatiewet.
Meer informatie over de Participatiewet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

  • Quotumwet

De overheid en sociale partners willen de komende jaren 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als de afspraken voor eind 2015 niet zijn gehaald, treedt in 2016 de Quotumwet in werking.

De Quotumwet verplicht werkgevers met 25 of meer werknemers een bepaald percentage uit de doelgroep van de Participatiewet aan te nemen. Een werkgever moet dan een heffing van €5000 betaling per niet ingevulde sociale werkplek.

Roads kan u adviseren over het creëren van sociale werkplekken en de invulling hiervan.
Meer informatie over de Quotumwet: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/03/06/kennisdocument

  • Loonkostensubsidie

Een belangrijke maatregel die met de Participatiewet is ingevoerd, is dat gemeentes loonkostensubsidie kunnen verstrekken om het zo aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

 

Wet- en regelgeving

Actuele kennis

Eens in het kwartaal volgen onze trajectcoaches een wet- en regelgeving trainingen om op de hoogte te blijven van de veranderingen.

 

Meer informatie

Voor algemene informatie en vragen over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met het secretariaat van Roads: 020 – 590 86 20.
Roads is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

TOP