Brenda

“Het re-integratietraject bij Roads heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven!”

“Ik ben bij Roads terecht gekomen doordat ik vastliep op mijn werk. Na een goed gesprek met de arbeidsdeskundige hebben we er gezamenlijk voor gekozen om met iemand bij Roads te gaan praten. Re-integratie was erg moeilijk voor me. Mijn zelfbeeld was verstoord en ik was redelijk in paniek en onzeker.”

Het re-integratietraject bij Roads

“Het eerste contact verliep per mail, vervolgens heb ik een afspraak gemaakt met mijn coach. We zijn met elkaar in gesprek gegaan en ik kon zonder druk of vooroordeel mijn verhaal doen. Ik vond dit heel lastig en wist mij geen raad, maar ik kreeg de ruimte om vertrouwen te krijgen in het re-integratietraject. Het traject was gericht op re-integratie tweede spoor.  Door middel van beroepstesten, netwerkgesprekken en vrijwilligerswerk wist ik uiteindelijk welke richting ik op wilde gaan.”

Ondersteuning beroepsoriëntatie

“Het belang van netwerkgesprekken en testen zijn hierin bepalend geweest. Deze gesprekken gaven mij een goed gevoel en hierdoor kreeg ik duidelijkheid in de richting die ik op wilde. Door het verrichten van vrijwilligerswerk kreeg ik meer zelfvertrouwen en kwam ik langzaam weer op gang in het arbeidsproces. Mijn coach stelde voor om vrijwilligerswerk te gaan doen bij een bedrijf dat perfect aansloot op mijn behoefte. Een veilige omgeving waar ik kon herstellen en tegelijkertijd de ruimte kreeg om te werken aan mijn persoonlijke doelen. De begeleider was bekend met Roads en na een kennismakingsgesprek kon ik hier aan de slag als ‘volwaardig” lid van het team. Dat was voor mij erg belangrijk en heeft een enorme boost gegeven aan mijn herstel op de arbeidsmarkt. Ik kreeg weer motivatie en durfde zelf bedrijven te benaderen.”

Succesvolle re-integratie

“Het re-integratietraject bij Roads heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven! De samenwerking met mijn coach verliep goed waardoor ik mij kon openstellen. Mede door het re-integratietraject sta ik anders in het leven. In mijn privéleven, maar ook binnen mijn werk. Ik heb mijzelf goed leren kennen en ook weet ik mijn grenzen aan te geven. Ik heb na mijn onderzoek besloten om het roer volledig om te gooien en mij te laten omscholen. Een jaar later gaat het nog steeds heel goed. Studeren gaat prima en ook binnen mijn werk heb ik de juiste keuze gemaakt. Hoe moeilijk dat ook was. Werkplezier betekent voor mij doen waar je gelukkig van wordt en waar je voldoening uit haalt. En dat is wat ik nu doe.”

Begeleiding Roads

“De begeleiding bij Roads heb ik ervaren als no-nonsense en heel eerlijk. Mijn coach was onbevooroordeeld en was er als je haar nodig had. Zoals mijn coach altijd heeft gezegd: ‘Ik ga je niet aan de hand meenemen, maar zit wel achterop als je mij nodig hebt”. Deze benadering is heel fijn en geef je uiteindelijk het vertrouwen dat je nodig hebt om weer aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Aan de hand van mijn sterke punten en valkuilen zijn we samen op zoek gegaan. Natuurlijk heb ik de stap zelf gemaakt om uiteindelijk te gaan doen wat ik nu doe, maar dit zou zeker niet gelukt zijn zonder het traject bij Roads. Zij geven je handvatten en inzichten in de mogelijkheden die er zijn. En niet onbelangrijk: er is begrip. Bij Roads draait het niet om de cliënt zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het contact met de coach verliep prima. Via de e-mail of de telefoon werd er vrij snel gereageerd. De gesprekken waren constructief en eerlijk.”

Tips

“Toen mij werd voorgesteld om naar Roads te gaan raakte ik in blinde paniek. Ik voelde alles door mijn vingers glippen. Het idee dat ik een 2e spoortraject “moest” gaan volgen gaf mij het gevoel dat men van mij af wilde. Door Roads en natuurlijk ook door mijn vorige werkgever ben ik tot bepaalde inzichten gekomen. Bijvoorbeeld dat aan jezelf werken en op de arbeidsmarkt weer lekker meedraaien helemaal niet slecht is. Ik zou dit werk nooit hebben uitgevoerd zonder de begeleiding van Roads. Ik wil mijn trajectcoach en haar benadering hier dan ook nogmaals voor bedanken. Als iemand dezelfde paniek zou voelen weet dan dat deze paniek voorbijgaat. Roads begrijpt deze als geen ander en wil je graag verder helpen. Tot slot hebben ook het voeren van netwerkgesprekken en het doen van vrijwilligerswerk mij enorm geholpen om het vertrouwen weer te vinden.”

Brenda is een gefingeerde naam, in verband met de privacy van de geïnterviewde. 

Ook re-integreren met de hulp van een eigen coach?

De coach van Roads helpt je met persoonlijke aandacht. Menselijk, en tóch doelgericht.

Plan een kennismaking