Doorverwijzen naar Roads

Verwijscriteria

Roads begeleidt mensen met een psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk. Arbeid is ons middel en doel.

Onze doelgroep heeft vaak een lange afstand tot de arbeidsmarkt en ervaart belemmeringen in het aangaan van sociale relaties. Roads biedt hen intensieve begeleiding, waarbij werk een integraal onderdeel vormt tot het herstelprogramma.

Financiering

Afhankelijk van wat uw cliënt bij ons zou willen doen, moet een passende financieringsvorm gevonden worden. Bijvoorbeeld financiering vanuit de gemeente, de zorgverzekeraar, het UWV of via een subsidieregeling.

We bespreken de financiering met uw cliënt tijdens het intakegesprek. Zij hoeven de financiering niet zelf aan te vragen: hiervoor krijgen zij ondersteuning van Roads.