Cliëntenraad

Roads heeft een eigen Cliëntenraad. Deze komt op voor de belangen van alle cliënten. De raad geeft adviezen aan de directie van Roads over kwaliteit, aanbod, werksfeer, etc.

Overleg Cliëntenraad Roads

Eens in de twee weken komt de Cliëntenraad Roads bij elkaar en ze voert tenminste eens in de zes weken overleg met de directie. Leden van de raad bezoeken tevens de Roads-locaties om te vragen welke onderwerpen leven bij de deelnemers/cliënten. De uitkomsten van deze bezoeken worden besproken binnen de raad en vervolgens bespreekt ze eventuele verbeterpunten met de leiding. De raad heeft overleg met de Klankbordgroep Cliëntenraad Arkin en de Ondernemingsraad van Roads.

Cliëntenraad

Leden

De raad bestaat uit maximaal 9 leden en een onafhankelijke ondersteuner.
Iedere deelnemer/cliënt van Roads kan lid worden. Ervaring is niet vereist, wel een actieve inzet.

De Cliëntenraad Roads bestaat uit de volgende leden:

  • Chong de Jong, voorzitter
  •  Jos Wallien, raadslid
  •  Ria Mulder, raadslid

Contactgegevens Cliëntenraad

De Cliëntenraad Roads is per mail en telefoon te bereiken.
E: roadscliëntenraad@roads.nl
T: 020 – 590 85 90 (nummer hoofdkantoor)

Cliëntenraad
TOP