Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving wordt geen geweld gebruikt en wordt goed voor een kind gezorgd. Roads kijkt naast de veiligheid van kinderen ook naar die van u. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van uw kind of uzelf bespreken wij dit met u en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het trajectplan.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Wij zijn gebonden aan de landelijke Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. U kunt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
TOP