Procedure

Als je je hebt aangemeld voor deelname aan een eetgroepje van Roads Tafelgasten, dan kun je het volgende verwachten:

De samenstelling en het aantal personen in het eetgroepje wordt in overleg met de vrijwilliger en de deelnemer bepaald. De projectleider van Roads Tafelgasten houdt zowel met de vrijwilliger als met de deelnemende personen een persoonlijk intakegesprek. Vervolgens stelt de projectleider een eetgroepje samen. In de samenstelling houdt de projectleider rekening met gezamenlijke interesses, leeftijd en voorkeuren.

De vrijwilliger en deelnemers worden uitgenodigd voor een eerste ontmoeting, welke door de projectleider wordt begeleid. Tijdens deze ontmoeting kunnen de vrijwilliger en de deelnemers met elkaar kennismaken. Vervolgens kunnen zij bepalen of er een prettig contact is ontstaan en krijgen zowel de vrijwilliger als de deelnemers individueel de mogelijkheid om aan te geven om wel of niet door te willen gaan met de voorgestelde samenstelling van het eetgroepje.

Indien iedereen met de samenstelling van het eetgroepje akkoord is, dan zullen er afspraken over bijv. start- en eindtijd, diëten, roken, drankgebruik, privacy etc. gemaakt worden. Een eetgroepje kan elkaar voor het avondeten maar ook het middageten ontmoeten. Ook dit wordt voor de start van het eetgroepje afgesproken. Als iedereen definitief akkoord is, dan zal de startdatum bepaald worden en dan zullen de vrijwilliger en de deelnemers elkaar gedurende één jaar maandelijks treffen. De vrijwilliger zorgt voor een maaltijd, maar deelnemers kunnen eventueel ook een handje helpen met het bereiden van de maaltijd. Dit gaat uiteraard in onderling overleg.

Na drie maanden vindt er een schriftelijke tussenevaluatie plaats, om te kijken hoe het gaat. Mochten er gedurende het jaar vragen of problemen zijn, dan kan er altijd met de projectleider contact worden gezocht. Na één jaar vindt er een eindevaluatie en een gesprek plaats. De projectleider zal dan bepalen of het groepje mogelijk voor weer één jaar bijeenkomt of dat het eetgroepje stopt.