Eenzaamheid

Onze deelnemers zijn mensen die een psychische kwetsbaarheid ervaren en die zich als gevolg daarvan eenzaam kunnen voelen of die om andere redenen in een sociaal isolement zijn geraakt. Zij hebben weinig sociale contacten, terwijl zij deze wel graag zouden willen hebben. Omdat het aangaan van nieuwe contacten niet lukt of moeizaam verloopt, voelt het alsof ze enigszins buiten de maatschappij staan.

Het doel van Roads Tafelgasten is om deze mensen zich ‘welkom’ te laten voelen bij vrijwilligers en hen samen te laten eten, zodat zij weer wat sociale afleiding ervaren. Samen eten, tijd en interesse voor elkaar hebben en je welkom voelen, is de insteek van het project.

Op basis van een uitgebreid intakegesprek wordt een vrijwilliger aan één of meer deelnemers gekoppeld. De grootte van het groepje wordt in overleg bepaald. Eén maal per maand komt het eetgroepje bij de vrijwilliger thuis samen om te eten. Dit kan zowel ’s middags als ’s avond. De vrijwilliger en de deelnemer(s) gaan een contract voor één jaar aan.

Tafelgasten is één van de projecten van Roads, zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer. Diverse gemeenten maken dit project financieel mogelijk, evenals het Oranje Fonds.

Roads is onderdeel van Arkin en actief in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en Hoofddorp.

Roads wil de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en zelfontplooiing van mensen met psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek bevorderen. Hiertoe biedt Roads ondersteuning op maat en een breed aanbod van diensten en producten, variërend van inloopactiviteiten, werk- en leerprojecten, trainingen/cursussen tot coaching en herstel ondersteunende therapieën.