Werkgevers
 

Re-integratie en coaching van werknemers

Op weg naar duurzaam werk! Roads is gespecialiseerd in coaching en re-integratie van mensen met psychische problematiek. Roads richt zich op begeleiding en plaatsing binnen en naar regulier werk. Roads ondersteunt zo nodig zowel de werknemer als werkgever in dit proces van re-integratie.

 

 

Re-integratie en coaching van werknemers

Specialist in re-integratie en coaching bij psychische klachten

Roads heeft jarenlang ervaring op het grensvlak van psychiatrie en arbeid. Roads zet zich in voor maximale arbeidsparticipatie van werknemers, waarbij werk wordt ingezet als middel en doel. Het feit dat wij onderdeel zijn van zorginstelling Arkin en een breed aanbod therapieën en trainingen hebben, zorgt ervoor dat wij als één van de weinige spelers geïntegreerde hersteltrajecten kunnen samenstellen voor deze speciale groep. Roads heeft het Blik op Werk Keurmerk, een onafhankelijk keurmerk voor de kwaliteit van diensten die bijdragen aan het duurzaam aan werk komen en blijven. Roads is dé specialist in re-integratie en coaching van werknemers met psychische klachten.

 

Wanneer kunt u Roads inschakelen?

> Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld voor mensen met een psychische beperking. U wilt wel iemand in dienst nemen, maar weet niet hoe u de juiste persoon kan vinden. Roads helpt bij het vinden van een passende werkplek voor werknemers uit het doelgroepenregister.

> Heeft u langdurige zieke medewerkers met psychische klachten? Roads kan u helpen om de ziekteduur te verkorten.

> Het UWV vindt dat u onvoldoende actie heeft ondernomen bij een langdurig zieke medewerker. U wordt verplicht voor de WIA-keuring door te betalen en re-integratiediensten in te zetten. Roads kan medewerkers ondersteunen bij re-integratieverplichtingen. Wij ontzorgen werkgever en werknemer.

Re-integratie en coaching van werknemers

Onze diensten

  • Jobcoaching

Coaching op het werk, ter behoud van werk, voorkoming van uitval of vermindering van ziekteverzuim;

  • IPS (Individuele Plaatsing en Steun)

Individuele begeleiding en snelle plaatsing in betaald werk voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Voor meer informatie, zie ook: www.werkenmetips.nl.

  • Re-integratie 1e en 2e spoor

Individuele begeleiding bij het re-integreren van werknemers binnen het huidige bedrijf of elders (volgens de Wet Poortwachter). Roads is een ervaren re-integratiepartner en een specialist in de uitvoering van 1e en 2e spoor re-integratie trajecten. Roads kent een persoonlijke en individuele aanpak. Wij bieden tevens verzuimpreventie en begeleiding, waarmee we uitval voorkomen door individuele coaching. Doel is om belemmerende factoren op te sporen die een goed functioneren in de weg staan.

  • Outplacement

Begeleiding bij het vinden van een functie bij een andere werkgever. Wij hebben ervaring met begeleiding, bemiddeling en plaatsing van werknemers bij een nieuwe werkgever en kennen de arbeidsmarkt. Herplaatsen is maatwerk en wij doen dit met grote zorgvuldigheid.

  • UWV Trajecten (‘Werkfit’ en ‘Naar werk’)

Bij het traject ‘Werkfit’ wordt de cliënt begeleid om te kunnen starten met een ‘Naar werk’ traject.

Bij het traject ‘Naar werk’ wordt de cliënt begeleid naar betaald werk of een eigen bedrijf.

 

Contact en aanmelden

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en maken een offerte op maat. Voor algemene informatie en vragen over re-integratie en financiering kunt u contact opnemen met het secretariaat van Roads: 020 – 590 86 20. Als u specifieke vragen heeft, kunt u vragen naar een Trajectcoach Re-integratie of IPS. Roads is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Hieronder de folders voor cliënten :

TOP